Nemespátró

A több mint 7oo éves múltra visszatekintő község Zala megye déli részén található. Első írásos említésére a XIII. században került sor.  1296: Parruh. Egy Mátyás király korabeli térképen már fel volt tüntetve. A törökdúlás alatt elveszett nemesi levél helyett 1718-ban Károly király új nemesi oklevelet adományozott, megerősítve őket javaikban. Régi népszokásaik nagyon hasonlítanak az erdélyi hagyományokhoz. A néprajzkutatóknak gazdag lelőhelye volt a falu. Az itt gyűjtött népdalok egy részét Bartók Béla és Kodály Zoltán is feldolgozta.   Evangélikus temploma egy magas dombon épült 1868-ban. Előtte gyönyörű hársfák állnak, melyeket a Millenium alkalmával ültettek 1896-ban. Az első és második világháború áldozatainak emlékére a templom falán helyeztek el emléktáblát. Érdemes megnézni, mert egy két kivétellel csupa Bebők, Dömötörfy, Györfy, Szakállból áll az elesettek névsora.  A falu közepén fekvő temető régi síremlékein is a fent említett nevek olvashatók. Ezek a nemesi családok már a XVIII. századtól kezdve laktak a településen.

Gyékényes – Nemespátró 17 km.